Kaisa Hirvaskoski-Leinonen

Kaisa Hirvaskoski-Leinonen

Arkkitehti | Teollisen muotoilun yo
Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut, lupa-arkkitehti
+358 (0)40 524 779 | hhirvask(at)hotmail.com

Olen koulutukseltani arkkitehti ja valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2005. Arkkitehtuuriopintojeni lisäksi olen opiskellut teollista muotoilua Lapin yliopistossa. Tällä hetkellä suunnitteluun liittyvät työni ovat pääasiassa erilaisia kalustemuotoilun tilaustöitä, sisustus- ja valaistussuunnittelua sekä graafista suunnittelua.

Sisustuksessa materiaalien, värityksen ja valaistuksen sovittaminen hienovaraisesti rakennuksen arkkitehtuuriin ja rakennusajankohdan tyylipiirteisiin on suunnittelussani tärkeä lähtökohta. Rakennustaiteen ja -historian ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää tyyliltään soveltuvien ja eheiden tilasarjojen aikaan saamiseksi rakennuksen ulkoarkkitehtuurin verrattuna.